Giá trị

Giá trị của chúng tôi – trách nhiệm, xuất sắc và sáng tạo – là nền tảng cho sự thành công của Siemens trong hơn 165 năm qua

 • Trách nhiệm: Cam kết hành động có trách nhiệm và đạo đức

   Tại Siemens, chúng tôi quyết tâm đáp ứng – và bất cứ nơi nào có thể, vượt qua – tất cả các yêu cầu pháp lý và đạo đức. Trách nhiệm của chúng tôi là triển khai tất cả lĩnh vực kinh doanh theo các tiêu chuẩn đạo đức và chuyên môn cao nhất và thực hiện phương châm: Không khoan dung với thái độ không tuân thủ.

   Các nguyên tắc liên quan đến “Trách nhiệm” được vận dụng như chiếc la bàn để chúng tôi định hướng con đường của mình thông qua các quyết định kinh doanh. Chúng tôi cũng phải khuyến khích các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và các bên liên quan để cùng áp dụng các tiêu chuẩn tương tự nhau về hành vi đạo đức.

 • Xuất sắc: Đạt hiệu suất cao và kết quả xuất sắc

   Tại Siemens, chúng tôi đặt ra cho bản thân các mục tiêu lớn lao – bắt nguồn từ tầm nhìn của chúng tôi và được minh chứng bởi các chuẩn mực mà chúng tôi đã tạo ra – và cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu đó. Chúng tôi sát cánh bên khách hàng của mình trong việc tìm kiếm chất lượng hoàn hảo, đưa ra các giải pháp hiệu quả trên cả mong đợi.

   Sự xuất sắc yêu cầu chúng tôi phải xác định phương thức cải tiến không ngừng, nhằm liên tục thách thức các quy trình hiện có. Điều đó cũng đòi hỏi chúng tôi phải tận dung sự thay đổi để nắm bắt kịp thời khi các cơ hội mới mở ra. Sự xuất sắc cũng có nghĩa là thu hút những tài năng ưu tú nhất trên thị trường và mang đến cho họ những kỹ năng và cơ hội mà họ cần để trở thành những đơn vị, cá nhân xuất sắc. Chúng tôi cam kết giữ vững văn hóa hiệu năng cao.

 • Sáng tạo: Luôn sáng tạo để tạo ra giá trị bền vững

   Đổi mới là nền tảng cho sự thành công của Siemens. Chúng tôi lồng ghép các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) với chiến lược kinh doanh một cách chặt chẽ, nắm giữ nhiều bằng sáng chế quan trọng và có được vị trí vững chắc trong cả những ngành công nghệ truyền thống và mới phát triển. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một nhà tạo lập xu thế trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của mình. Chúng tôi giải phóng năng lượng và sự sáng tạo của nhân viên, thích ứng với cái mới và khác biệt. Chúng tôi cũng rất khéo léo và thể hiện được tất cả các yếu tố của giá trị này – sức sáng tạo, tinh thần phát kiến và sự tháo vát.

   Chúng tôi là những doanh nhân với những sáng kiến đã thành công trên quy mô toàn cầu. Chúng tôi đánh giá sự thành công trong việc đổi mới của mình thông qua sự thành công của khách hàng. Chúng tôi không ngừng đổi mới danh mục kinh doanh của mình để cung cấp giải pháp cho những thách thức sống còn của xã hội, cho phép chúng tôi tạo ra giá trị bền vững.

Share

Làm thế nào để chúng ta có thể sống và gìn giữ các giá trị truyền thống?

 

Trong đoạn phim này, Nathalie von Siemens, cô cháu gái 3 đời của nhà sáng lập công ty Werner von Siemens, sẽ đưa người xem đến những địa điểm và thời kì khác nhau trong lịch sử của công ty. Ngoài việc miêu tả theo cách riêng của mình vai trò của 3 giá trị Trách Nhiệm, Xuất sắc và Sáng tạo trong lịch sử của công ty, cô ấy còn giải thích mối quan hệ của những vai trò đó trong hiện tại và tương lai.