Lịch sử

Siemens tại Việt Nam. 

 

Từ khi chính thức được thành lập tại Việt Nam, Siemens đã thực hiện thành công nhiều dự án cơ sở hạ tầng quan trọng và đã tăng đáng kể sự hiện diện của mình trên thị trường. Chúng tôi mời các bạn tham gia một chuyến đi thú vị để cùng nhìn lại hơn 25 năm lịch sử của Siemens tại Việt Nam.

 

 

 

 

Siemens Timeline noScript-Version
1979