Trang chủ Nghề Nghiệp
 
 
 
Công ty TNHH Siemens
Tầng 4&5, Tòa nhà Landmark
5B Tôn Đức Thắng
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT. +84 8 3825 1900
Fax +84 8 3825 1580
 
Lý Do Chọn Siemens
Sự hình thành phát triển và thành công của một công ty như Siemens là sự tổng hòa của rất nhiều nhân tố: kinh nghiêm, trí thức và đội ngũ gầm 440,000 nhân viên trên 190 quốc gia và hơn 500 địa điểm sản xuất trên toàn thế giới.
    xem tiếp
 
 
Vị trí tuyển dụng
Chúng tôi đang tìm kiếm những người có năng lực và mục tiêu để gia nhập đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp.
    xem tiếp